Eshot Genel Müdürlüğü

Eshot Genel Müdürlüğü’nün Gediz’deki İdari ve Ek Hizmet Binası’na, Atelyelerine, Garajlarına ve Konak’taki Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü’ne Kapalı Devre TV (CCTV) Sistemi tesis edilmiştir. Tesis edilen CCTV Sistemleri lokal olarak kayıt altına alınmaktadır. Gediz’deki İzleme Merkezi, ana merkezdir. Buradan hem Gediz yerleşkesindeki kameraların görüntüleri hem de Ulaşım Kartları Müdürlüğü’nde tesis edilen CCTV Sisteminin izlenmesi de mümkün olacak şekilde organize edilmiştir.

Eshot’un haberleşme sistemini sağlamak amacıyla Telsiz Haberleşme Sistemi de tesis edilmiştir.

Share